Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
19/NQ-CP 10/02/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021 Còn hiệu lực
11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 Giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển Còn hiệu lực
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động Còn hiệu lực
149/NQ-CP 10/10/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 Còn hiệu lực
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Còn hiệu lực
111/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022 Còn hiệu lực
124/NQ-CP 03/09/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
96/2020/NĐ-CP 24/08/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia Còn hiệu lực
118/NQ-CP 10/08/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020 Còn hiệu lực
70/NQ-CP 14/05/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 Còn hiệu lực
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Còn hiệu lực
58/NQ-CP 27/04/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
41/NQ-CP 09/04/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 Còn hiệu lực
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Còn hiệu lực
39/2020/NĐ-CP 03/04/2020 Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 - 2023 Còn hiệu lực
36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Còn hiệu lực
30/NQ-CP 12/03/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
28/NQ-CP 10/03/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020 Còn hiệu lực
26/NQ-CP 05/03/2020 Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
11/NQ-CP 14/02/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020 Còn hiệu lực
Trang 1/12