Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
2250/QĐ-UBND 10/09/2020 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
10/2020/QĐ-UBND 09/09/2020 Quy định về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản do thành phố Cần Thơ ban hành Còn hiệu lực
63/2020/QĐ-UBND 08/09/2020 Quy chế Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định Còn hiệu lực
04/CT-UBND 08/09/2020 Tp trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi tái phát do tỉnh Tuyên Quang ban hành Còn hiệu lực
37/NQ-HĐND 05/09/2020 Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
823/QĐ-UBND 26/08/2020 Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
23/2020/QĐ-UBND 11/08/2020 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn hiệu lực
1090/QĐ-UBND 10/08/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp; lĩnh vự Thủy sản lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
1083/QĐ-UBND 07/08/2020 Pphê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 Còn hiệu lực
13/2020/QĐ-UBND 03/08/2020 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
21/2020/QĐ-UBND 16/07/2020 Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
14/2020/QĐ-UBND 16/07/2020 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 Còn hiệu lực
183/2020/NQ-HĐND 15/07/2020 Quy định về mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Còn hiệu lực
03/2020/NQ-HĐND 15/07/2020 Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Còn hiệu lực
186/2020/NQ-HĐND 15/07/2020 Quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương do tỉnh Lâm Đồng ban hành Còn hiệu lực
08/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Sửa đổi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang và Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND Còn hiệu lực
11/2020/NQ-HĐND 09/07/2020 Quy định về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An Còn hiệu lực
23/2020/QĐ-UBND 08/07/2020 Quy định về phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Còn hiệu lực
05/2020/NQ-HĐND 08/07/2020 Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Còn hiệu lực
06/2020/NQ-HĐND 07/07/2020 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Hậu Giang ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/25