Bà Rịa – Vũng Tàu: Năm 2021 sẽ tổ chức 15 lớp tập huấn phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật26-02-2021

Nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản nhằm giúp người dân nắm bắt và thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản. Ngày 25/02/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Thủy sản 2017,  các văn bản hướng dẫn thi hành Luật vá các quy định pháp luật khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2021, theo đó trong năm 2021 Ngành Nông nghiệp sẽ tổ chức 15 lớp tuyên truyền tại các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ có ngư dân hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT chung tay giải cứu nông sản Hải Dương26-02-2021

Trước tình trạng nông sản dư thừa tại Hải Dương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong ngày 26/2, Đoàn Thanh niên Công sản Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Công đoàn cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc đã chung tay “giải cứu” gần 18 tấn hàng rau, củ, quả các loại tại trụ sở Tổng cục Thủy sản (10 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, Hà Nội), giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn.

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu nghiêm túc tuân thủ các quy tắc về xuất xứ nhằm tránh việc bị điều tra về gian lận24-02-2021

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 1523/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn ghi xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu nghiêm túc tuân thủ các quy tắc về xuất xứ, nghĩa vụ thuế theo quy định của thị trường về nhằm tránh vụ việc điều tra về lẩn tránh thuế, gian lận về xuất xứ.

Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần khai thác tối đa lợi thế có được từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới24-02-2021

Một loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang tính bao trùm hơn đã được ký kết, trong đó mới nhất là UKVFTA, đã tạo ra động lực tăng trưởng mới cho sản phẩm thủy sản của Việt Nam với những thuận lợi về thương mại, ưu đãi thuế quan. Các doanh nghiệp cần tận dụng thời cơ khai thác tối đa lợi thế có được để thúc đẩy xuất khẩu trong năm 2021.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 203023-02-2021

Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nhằm gắn kết thực hiện với Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển và các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững đất nước09-02-2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã phê duyệt Nghị quyết số 06/NQ-CP ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị.

17 nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp để thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ09-02-2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã phê duyệt Nghị quyết số 06/NQ-CP ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị.

Đến năm 2030, hình thành và phát triển tối thiểu 10 sản phẩm quốc gia mới03-02-2021

Ngày 01 tháng 02 năm 2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030. Chương trình được đặt dưới sự chỉ đạo và điều phối của Ban Chỉ đạo quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 202129-01-2021

Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BNN-PC về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hoạt động của ngành28-01-2021

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn . Theo đó, quy định việc thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổng hợp các thông tin thống kê khác phục vụ yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn28-01-2021

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BNNPTNT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, áp dụng cho cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến công tác thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản xảy ra ở khu vực biên giới biển27-01-2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 173/2020/TT-BQP quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật27-01-2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

Nông sản hữu cơ, sinh thái: “Sạch từ đất - Chất từ tâm”26-01-2021

Đứng trước những nguy cơ mất an toàn, vệ sinh thực phẩm; Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng  nông sản – thực phẩm an toàn, có thể truy xuất nguồn gốc ngày càng gia tăng, sản phẩm hữu cơ là phân khúc thị trường nhiều tiềm năng đối với các nhà sản xuất nếu lấy đó làm động lực để phát triển sản phẩm.

Hà Tĩnh: Lễ tiếp nhận phao cứu trợ và con giống thủy sản26-01-2021

Ngày 26/01/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức buổi tiếp nhận 1.000 chiếc áo phao cứu hộ và con giống thủy sản cho ngư dân nhằm đảm bảo an toàn, khôi phục sản xuất sau bão lũ từ đại diện của Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Ngân hàng Ngân hàng TMCP ViettinBanh hỗ trợ.

Trao tiền hỗ trợ cho ngư dân ngư dân tỉnh Nghệ An gặp tai nạn rủi ro trên biển25-01-2021

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-QNĐNCVN ngày 18/12/2020 của Quỹ Nhân đạo Nghề cá Việt Nam và Ủy quyền của Hải đoàn 128 - Hải Quân Việt Nam, ngày 15/01/2021 Chi cục Thủy sản phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến thăm và trao các phần quà hỗ trợ cho các gia đình ngư dân tỉnh Nghệ An gặp tai nạn rủi ro trên biển tại các huyện/thị Diễn Châu, Hoàng Mai và Cửa Lò.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao vai trò của báo chí trong sự phát triển của ngành nông nghiệp21-01-2021

Ngày 20/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021.

Cần Thơ: Tập trung phát triển thủy sản theo hướng ổn định và bền vững20-01-2021

Năm 2020, kết quả khai thác và nuôi trồng thủy sản của Cần Thơ đạt khá; trong khi dịch bệnh Covid-19 khiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Bước sang năm 2021, Cần Thơ đã xác định mục tiêu phấn đấu: Phát triển thủy sản theo hướng ổn định và bền vững.

UKVFTA: Động lực mới để phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-1920-01-2021

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tối 29/12/2020 (giờ Việt Nam), tại Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (London), Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An và Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward, đã đại diện cho Chính phủ hai nước chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA).

Tổng cục Thủy sản gửi thư cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã hỗ trợ người dân các tỉnh Miền Trung khôi phục sản xuất20-01-2021

Trước những khó khăn do thiên tai xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến các tỉnh miền Trung. Tổng cục Thủy sản đã kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân…giúp người dân khôi phục sản xuất. Chỉ qua thời gian kêu gọi rất ngắn, Tổng cục Thủy sản đã kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ được trên 76 triệu giống tôm thẻ chân trắng, hơn 150 tấn thức ăn hỗn hợp nuôi tôm nước lợ, trên 15 tấn sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, tổng trị giá hơn 71 tỷ đồng.

67