Lễ thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống hồ An Khê – Kanak, tỉnh Gia Lai (29-11-2019)

Ngày 15/11/2019, Trong khuôn khổ dự án thí điểm “Tái tạo, thả bổ sung giống thủy sản tại một số lưu vực sông và hồ chính giai đoạn 2016 - 2020” do Tổng cục Thủy sản triển khai thực hiện tại 6 thủy vực trên 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ An Khê – Kanak.
Lễ thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống hồ An Khê – Kanak, tỉnh Gia Lai

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Tổng cục Thủy sản, Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh Gia Lai, Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Huyện Kbang, Công ty Thủy điện An Khê – Kanak, các nhà tài trợ, cơ quan thông tấn báo chí và người dân địa phương.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kêu gọi cộng đồng dân cư nói chung và ngư dân nói riêng không thả phóng sinh các loài thủy sinh ngoại lai xâm hại ra môi trường; lưu giữ, vận chuyển và thả phóng sinh các loại thủy sản đúng kỹ thuật để đảm bảo tỷ lệ sống cao; ưu tiên thả các loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế, các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, không sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện và các phương thức khai thác thủy sản không thân thiện với môi trường và không khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và người dân tại địa phương đã tiến hành thả 76.000 con cá giống, trong đó 16.000 con cá thát lát cườm và cá lăng nha là từ nguồn kinh phí của Tổng cục Thủy sản, số còn lại bao gồm gồm cá rô phi, cá chép, trăm cỏ... là từ nguồn ngân sách của địa phương.

Với mục tiêu phục hồi, tái tạo các loài cá bản địa, quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng; kết hợp thả các loài cá kinh tế nhằm tăng năng suất và sản lượng khai thác, góp phần ổn định sinh kế, cải thiện đời sống cộng đồng dân cư và đồng thời nâng cao hiệu quả của hoạt động phóng sinh các giống loài thủy sản. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và cả các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản, từ đó cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản,phóng sinh các giống loài thủy sản một cách có trách nhiệm góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và cho thế hệ mai sau.

Hạnh Luyến

Ý kiến bạn đọc

Tin khác