Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 01/2020/QĐ-TTg
Trích yếu

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành 03/01/2020
Ngày có hiệu lực 03/01/2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 01_signed_01.pdf