Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 840/QĐ-UBND-HC
Trích yếu Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
Ngày ban hành 10/06/2020
Ngày có hiệu lực 10/06/2020
Cơ quan ban hành Hệ thống văn bản
Người ký Nguyễn Văn Dương
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 840_QD-UBND-HC_445133.doc