Tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu chế biến được thu mua từ 04 tỉnh ven biển miền Trung (16-05-2016)

Ngày 11/5/2016, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - NAFIQAD (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có văn bản số 894/QLCL-CL1 gửi các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản; Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ; Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng về việc tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu chế biến được thu mua từ 04 tỉnh ven biển miền Trung.
Tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu chế biến được thu mua từ 04 tỉnh ven biển miền Trung
Ảnh minh họa

Thời gian qua, tình trạng cá chết bất thường đã xảy ra tại bốn tỉnh ven biển miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Để chủ động kiểm soát kịp thời, hiệu quả chất lượng, an toàn thực phẩm các lô hàng thủy sản sản xuất, xuất khẩu, NAFIQAD đã đề nghị các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản tuyệt đối không thu mua cá chết để chế biến xuất khẩu, đồng thời chủ động lấy mẫu, tăng cường giám sát các chỉ tiêu ô nhiễm (gồm: thủy ngân, chì, cadimi, arsen) đối với từng lô nguyên liệu chế biến là thủy sản được nuôi trồng, khai thác, đánh bắt tại vùng biển của bốn tỉnh miền Trung (theo chương trình quản lý chất lượng HACCP của cơ sở). Về phía các doanh nghiệp, cần lưu ý gửi mẫu phân tích về các phòng kiểm nghiệm được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định.

Đối với Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ cần lưu ý việc kiểm tra thực hiện lấy mẫu giám sát tăng cường (trong quá trình kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến xuất khẩu trên địa bàn). Đối với các Trung tâm Chất lượng Nông Lâm thủy sản vùng, NAFIQAD yêu cầu triển khai chặt chẽ hoạt động kiểm tra, chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu, trong đó đặc biệt lưu ý lấy mẫu thẩm tra các lô hàng có thành phần nguyên liệu hải sản được nuôi trồng, khai thác, đánh bắt tại vùng biển của 04 tỉnh miền Trung nêu trên.

Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác