Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật “Quy trình giám sát môi trường và phòng trị bệnh cá chim vây vàng (Trachinotus spp) nuôi lồng trên biển” (16-01-2020)

Tiến bộ kỹ thuật “Quy trình giám sát môi trường và phòng trị bệnh  cá chim vây vàng (Trachinotus spp) nuôi lồng trên biển” được công nhận tại Quyết định số 720/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Quyền tác giả tiến bộ kỹ thuật này thuộc về nhóm tác giả gồm: PGS.TS Phan Thị Vân, TS. Trương Thị Mỹ Hạnh, ThS. Phạm Thị Yến, ThS. Nguyễn Đức Bình, KS. Lê Thị Mây, ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa. thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I.
Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật “Quy trình giám sát môi trường và phòng trị bệnh cá chim vây vàng (Trachinotus spp) nuôi lồng trên biển”

          1. Xuất xứ của tiến bộ kỹ thuật:

        Tiến bộ kỹ thuật “Quy trình giám sát môi trường và phòng trị bệnh  cá chim vây vàng (Trachinotus spp) nuôi lồng trên biển” do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I xây dựng trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu trong các năm 2009 đến 2019, kết hợp tham khảo các tài liệu nghiên cứu trên thế giới đối với cá chim vây vàng, gồm:

- Từ kết quả nghiên cứu của Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” thuộc Khoản tài trợ cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I thực hiện từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019;

- Từ kết quả nhiệm vụ “Giám sát tác động môi trường của trang trại trình diễn nuôi cá biển quy mô công nghiệp tại Vân phong, Khánh Hòa năm 2016” thuộc dự án nâng cao năng lực nghiên cứu đào tạo khuyến ngư cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, pha 3: nâng cao năng lực nghề nuôi cá biển tại Việt Nam, mã số SRV-11/0027. Nhiệm vụ do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I thực hiện từ tháng 01-12/2016;

- Từ kết quả nhiệm vụ “Quản lý sức khỏe cá nuôi ở trang trại trình diễn nuôi cá biển quy mô công nghiệp tại vịnh Vân Phong, Khánh Hòa năm 2016” thuộc dự án nâng cao năng lực nghiên cứu đào tạo khuyến ngư cho viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, pha 3: nâng cao năng lực nghề nuôi cá biển tại việt nam, mã số SRV-11/0027). Nhiệm vụ do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I thực hiện từ tháng 01-12/2016;

- Từ kết quả nhiệm vụ “Quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh thủy sản nuôi trồng tại một số tỉnh miền Bắc”. Nhiệm vụ được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2012. Nhiệm vụ do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I thực hiện từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 12 năm 2012.

          2. Các nội dung cơ bản của tiến bộ kỹ thuật:

          Các nội dung cơ bản của tiến bộ kỹ thuật “Quy trình giám sát môi trường và phòng trị bệnh  cá chim vây vàng(Trachinotus spp) nuôi lồng trên biển” được tóm tắt theo sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ các tóm tắt các nội dung của quy trình

            3. Một số chỉ tiêu kỹ thuật của tiến bộ kỹ thuật

          Một số chỉ tiêu kỹ thuật đạt được khi áp dụng quy trình giám sát môi trường và phòng trị bệnh  cá chim vây vàng(Trachinotus spp) nuôi lồng trên biển như sau:

 1.  

Thông số kỹ thuật

Yêu cầu

 •  
 1.  

Giám sát môi trường

 1.  

Các thông số môi trường giám sát hàng ngày, hàng tuần , hàng tháng cũng như đo đột xuất (DO, sinh vật bám nhiều lưới lồng, mối nguy thường gặp..)

Phát hiện sớm và xử lý hiệu quả

Không xuất hiện cá chết

 1.  

Phòng bệnh

 1.  

Bệnh do Ký sinh trùng

Xuất hiện 1 lần/vụ nuôi

Tỷ lệ nhiễm <25%

Cường độ nhiễm 3-5 trùng/vi trường

 1.  

Bệnh do vi khuẩn

Không xuất hiện bệnh

Không sử dụng thuốc kháng sinh

 1.  

Bệnh do vi rút

Không xuất hiện bệnh

Cá không chết do bệnh vi rút

 1.  

Trị bệnh

 1.  

Bệnh do ký sinh trùng

Tỷ lệ và cường độ nhiễm ký sinh trùng giảm ngay lần xử lý thứ 1

Không xuất hiện cá chết do bệnh ký sinh trùng

 1.  

Sản phẩm thu hoạch

 1.  

Dư lượng kháng sinh

 •  
 •  
 1.  
 •  

< 230 khuẩn lạc/g

<10 khuẩn lạc/g

 1.  
 •  

0 khuẩn lạc/g

0 khuẩn lạc/g

          4. Địa điểm áp dụng của tiến bộ kỹ thuật

– Tiến bộ kỹ thuật “Quy trình giám sát môi trường và phòng trị bệnh cá chim vây vàng(Trachinotus spp) nuôi lồng trên biển” đã được nghiên cứu, ứng dụng tại vùng biển Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và vùng biển đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng;

– Tiến bộ kỹ thuật có thể áp dụng ở các hộ nuôi, doanh nghiệp, đơn vị nuôi thương phẩm cá chim vây vàng trong lồng ở các vùngbiển khác.

          Nội dung chi tiết của tiến bộ kỹ thuật “Quy trình giám sát môi trường và phòng trị bệnh  cá chim vây vàng (Trachinotus spp) nuôi lồng trên biển” nêu tại Quyết định số 720/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật này liên hệ với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I và nhóm tác giả tiến bộ kỹ thuật nêu trên.

BVH

Ý kiến bạn đọc

Tin khác