Kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng năm 2019 (08-06-2020)

Từ tháng 9/2018, Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có Quy chế Phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Ngày 29/5/2020, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản) và Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thống nhất các nội dung và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
Kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng năm 2019
Ảnh minh họa

Quán triệt triển khai Quy chế Phối hợp

Ngay sau khi ban hành Quy chế phối hợp số 18/QCPH-TCTS-BĐBP ngày 18/9/2018 giữa Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (gọi tắt là: Quy chế số 18), cơ quan thường trực hai bên đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung quy chế; các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017; Công điện 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác IUU; Quyết định số 78/2018/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU;

Đồng thời, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 về nghiêm cấm sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc đánh bắt thủy sản và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg; Chị thị số 22/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển (đặc biệt là đánh bắt xa bờ); Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 quy định về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Các kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/ thành phố ven biển tham mưu cho địa phương thành lập 28 Văn phòng đại diện kiểm soát tàu cá; bố trí lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia kiểm tra, kiểm soát việc xuất/nhập bến, truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác. Phối hợp xây dựng Tổ/đội tàu thuyền an toàn, Bến bãi tự quản và thành lập Tổ hợp tác xã đoàn kết, hỗ trợ nhau trong các hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật được các đơn vị trực thuộc hai Bên phối hợp với các cơ quan ban ngành, tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Phát tờ rơi trước khi tàu thuyền ra khơi đánh bắt thủy sản, tuyên truyền 5.755 buổi cho 371.189 lượt người nghe. Đặc biệt trong thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức 10 hội nghị rút kinh nghiệm (tại các tỉnh: Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang và Cà Mau).

Nhờ đó, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân ở khu vực biên giới biển, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, thỏa thuận (đã ký kết với các nước liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự xã hội tại khu vực biên giới biển và trên các vùng biển Việt Nam), các văn bản thuộc lĩnh vực thủy sản, chống khai thác hải sản IUU. Ngoài ra còn tích cực tuyên truyền phát triển kinh tế, khai thác, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vận động các tàu cá ngư dân Việt Nam vươn khơi, bám biển, nâng cao thu nhập. Vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (theo quy định của Luật Thủy sản 2017), bước đầu phát huy hiệu quả cho việc cảnh báo, làm cơ sở xử lý vi phạm. 

Đặc biệt, Lực lượng hai Bên chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông báo, đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương xây dựng hàng trăm phóng sự, tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.  Công tác thông tin, thông báo, trao đổi tình hình được các đơn vị của Lực lượng hai Bên trao đổi với nhiều nguồn tin có giá trị (về bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự xã hội; hoạt động nghề cá). Công tác thông tin, thông báo được duy trì thường xuyên (nghiêm túc thực hiện Quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp); chế độ giao ban, rút kinh nghiệm cũng được các đơn vị duy trì thực hiện. Do vậy, quá trình phối hợp đã được Lực lượng hai Bên bàn bạc, thống nhất, giải quyết, xử lý hiệu quả: Phối hợp phát hiện, xử lý các trường hợp tàu cá của Việt Nam vận chuyển, tàng trữ thuốc nổ, kích điện khai thác hải sản; sử dụng ngư cụ cấm; không chấp hành sự kiểm soát, không bảo đảm thủ tục giấy tờ; Phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

 Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đã tuyên truyền, hỗ trợ, động viên bà con ngư dân hoạt động trên vùng biển xa bờ. Nhắc nhở ngư dân không vi phạm các quy định về  khai thác hải sản IUU. Phối hợp phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Cơ quan thường trực và các đơn vị cơ sở hai Bên đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh công tác Phòng chống lụt bão – Giảm nhẹ thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn; Chủ động thông báo, trao đổi tình hình; Phối hợp thông báo cho ngư dân và các tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm được diễn biến của khí hậu, thời tiết để kịp thời có biện pháp phòng, tránh bão, áp thấp nhiệt đới. Hướng dẫn cho các Tổ chức/ cá nhân chấp hành nghiêm các quy định liên quan; bố trí các khu neo đậu tránh, trú bão tại các cửa sông, cửa lạch; thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 495.080 lượt phương tiện/2.303.986 lượt người biết diễn biến hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trong năm 2019, đã phối hợp ngăn chặn 383 phương tiện không cho ra biển khi có bão; giúp ngư dân kéo 21 xuồng, ca nô lên bờ tránh bão; chằng néo 783 nhà dân. Tổng hợp báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống lụt bão.

Để công tác phối hợp đạt hiệu lực, hiệu quả cao

Để công tác phối hợp đạt hiệu lực, hiệu quả cao và chuẩn bị tốt cho Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế 18, Cơ quan thường trực hai Bên đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ:

Một là, chỉ đạo lực lượng hai Bên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức tuyên truyền cho ngư dân hiểu rõ về chủ quyền biển, đảo; tổ chức các Tổ/ đội/ nhóm sản xuất trên biển để kịp thời hỗ trợ lẫn nhau khi có tai nạn, địch họa; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển; có kế hoạch bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân; kịp thời thông tin về tình hình ngư dân khai thác, sản xuất trên các vùng biển Việt Nam; chủ động phối hợp tham mưu cho chính quyền địa phương ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc tàu cá ngư dân vi phạm quy định của Luật Thủy sản 2017;

Hai là, thường xuyên phối hợp hai Bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo, đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương xây dựng các phóng sự, tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, vươn khơi bám biển, không vi phạm vùng biển nước khác; khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh;

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống giám sát hành trình trên tàu cá theo đúng lộ trình để giám sát và có cảnh báo khi các tàu cá có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hai Bên chủ động nắm tình hình; 

Bốn, kế thừa và phát huy công tác phối hợp hai Bên trong Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên biển kịp thời, hiệu quả. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh những bất cập và bổ sung những vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế Phối hợp 18.

Đặc biệt, trong năm 2020, Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên sẽ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trao đổi thông tin: Thường xuyên trao đổi, cung cấp, cập nhật tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hai Bên để chủ động quán triệt thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Lực lượng hai Bên, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị và phương tiện trên biển; Hỗ trợ kịp thời cho nhau, hoàn thành nhiệm vụ.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác