Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thủy sản lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (18-06-2020)

Ngày 16/6/2020, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thủy sản, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội gồm các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Thủy sản khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Tổng cục Thủy sản, các đồng chí là thành viên các Tiểu ban và Tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thủy sản nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.
Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thủy sản lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thông qua báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý: Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội cũng đã lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025; Thông báo kết quả họp Ban Chấp hành khóa mới lần thứ nhất; Ra mắt Ban Chấp hành Khóa mới; Ra mắt Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo tại Đại hội, Đảng bộ Tổng cục Thủy sản có 12 tổ chức đảng trực thuộc gồm: 01 Đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Cục Kiểm ngư với 05 chi bộ trực thuộc); 11 chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2,5 năm). Đến nay, toàn Đảng bộ có 200 đảng viên (186 đảng viên chính thức, 14 đảng viên dự bị).

Ngay sau khi được Đảng ủy Bộ phê duyệt kết quả Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 (năm 2015), Đảng uỷ Tổng cục đã xây dựng, ban hành Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng cục cho cả nhiệm kỳ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra. Khi có thay đổi nhân sự Ban Chấp hành, Đảng ủy đã thực hiện rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ; Hàng năm, Đảng ủy rà soát, xây dựng chương trình công tác, đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc xây dựng và ban hành chương trình công tác; trong năm thường xuyên rà soát, bổ sung để triển khai, thực hiện phù hợp với yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng cục luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và trực tiếp của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sự phối hợp chặt chẽ của Tập thể Lãnh đạo Tổng cục trong triển khai các mặt công tác. Cấp ủy đảng các cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục là tập thể đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể là tập thể mạnh.

Các tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng cục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, cổ vũ, đồng hành cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để Tổng cục Thủy sản thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không ngừng cải thiện đời sống ngư dân, củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội.

Bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ Tổng cục cũng có những khó khăn,thách thức như: Công tác xây dựng Đảng ngày càng yêu cầu chất lượng cao hơn, trong bối cảnh nhiệm vụ chuyên môn của Tổng cục rất nặng nề, nhiều việc khó khăn, cấp bách phát sinh. Dịch bệnh, thời tiết diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, nhanh và khó lường. Bệnh trên các đối tượng thủy sản không nhiều và cơ bản không gây thiệt hại lớn về kinh tế nhưng dịch bệnh trong Nông nghiệp có những diễn biến xấu như dịch tả heo châu Phi; dịch cúm A. H5N1 trên gia cầm... đặc biệt là tình hình đại dịch toàn cầu Covid-19 xảy ra từ cuối năm 2019 đầu năm 2020 đến nay đã tác động sâu sắc, ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của Ngành và của Tổng cục; Truyền thông mở, thế giới công nghệ số phát triển nhanh đem lại nhiều lợi ích song tác động của tiêu cực xã hội, thông tin xấu, độc lan truyền trên mạng internet; tấn công trực diện vào hệ thống máy tính cá nhân, người dùng điện thoại thông minh cũng ảnh hưởng đến tâm tư, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung khiến Tổng cục phải tập trung nhiều công sức để tham mưu giải quyết. Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Việt Nam. Trật tự an ninh, những vi phạm của tàu thuyền liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh hải, khai thác hải sản trái phép trên biển tiếp tục có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản.

Thời gian qua, Đảng ủy Tổng cục đã phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị từ định hướng mục tiêu, tham mưu hoạch định cơ chế, chính sách đến chỉ đạo các công việc cụ thể, quan trọng như xây dựng Luật Thủy sản và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành; lập Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản; xây dựng Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch hàng năm; xây dựng các kịch bản tăng trưởng theo quý và tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, gắn với nắm sát tình hình thực tiễn của các địa phương, đưa ra các giải pháp tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết, thị trường… Kết quả lãnh đạo của Đảng ủy, cùng sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục đã góp phần để ngành Thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng cao, theo đúng định hướng đề ra, đạt được hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng. Sản lượng thủy sản đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ tiêu dùng trong nước và chế biến, xuất khẩu.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác