Quảng Ninh triển khai thực hiện chống khai thác IUU (19-06-2020)

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh tính đến hết tháng 5/2020 ước đạt 53.993 tấn, trong đó, khai thác ước đạt 28.474 tấn bằng 41,87% so với kế hoạch, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 25.519 tấn, bằng 38% kế hoạch. Tổng số tàu cá toàn tỉnh là 8.123 tàu, trong đó tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi là 237 tàu.
Quảng Ninh triển khai thực hiện chống khai thác IUU
Ảnh minh họa

Tổ chức triển khai thực hiện và kết quả

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh 21 văn bản gồm: Các Kế hoạch, quyết định làm căn cứ triển khai thực hiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh trong chống khai thác hải sản bất hớp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Sở chủ động ban hành trên 60 văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, không để tái diễn các vụ việc vi phạm; ban hành các văn bản bổ sung hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017, thống kê tàu cá theo chiều dài lớn nhất, công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, tổ chức cho ngư dân ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề cấm để khai thác thủy sản, không vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Qua quá trình triển khai thực hiện đã có những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:

Về thực thi pháp luật, xử lý đối với hành vi vi phạm khai thác IUU: Các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 4.696 vụ vi phạm các quy định quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xử phạt 4.651 vụ vi phạm thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 22,9 tỷ đồng. Tịch thu, tiêu hủy 598 bộ kích điện; 9.830m dây điện, 211 ắc quy; 432 bình nén khí, máy nén khí; 518 bộ quần áo lặn; 445 đai chì; 55 đèn pin; 406 kính lặn; 420 bộ chã cào bằng kim loại; 20.626 lồng bát quái; 2.253 bộ lưới kéo; 04 bộ chã ván; 22.760m ống khí, hơi các loại; 122 bộ càng te; tháo dỡ 26.950m đăng đáy; đã tịch thu, tiêu hủy 30 phương tiện tàu cá vi phạm theo quy định (trong đó đã tiêu hủy 26 phương tiện, chờ tiêu hủy 04 phương tiện). Từ ngày 01/01/2019 đến 31/5/2020, toàn tỉnh đã phát hiện 1.494 vụ vi phạm công tác quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xử phạt 1.483 vụ vi phạm thu phạt nộp ngân sách nhà nước 12,0 tỷ đồng. Tịch thu, tiêu hủy nhiều tang vật vi phạm là các bộ công cục kích điện, dây điện, bình ắc quy, bình nén khí, bộ quần áo lặn, lồng bát quái… Ngoài ra còn tịch thu, tiêu hủy 31 phương tiện tàu cá theo quy định.

Về việc thành lập Kiểm ngư địa phương: Đã hoàn thành dự thảo Đề án thành lập lực lượng Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh, dự thảo đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến, UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa nội dung này vào nội dung dự thảo Đề án và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sau khi Đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh được ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ tham mưu trình UBND Tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án Đầu tư đóng mới tàu kiểm ngư và trang thiết bị phục vụ công tác Thanh tra chuyên ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh (tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh). Ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh, đã tiếp nhận tổng số 285 tin báo, trong đó: Có 226 tin tố cáo người dân về vi phạm khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi xác minh có 42/226 tin chính xác về vi phạm khai thác thủy sản (trên 18% số tin báo).

Về hoạt động của Trạm bờ và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá: Hoạt động của Trạm bờ, mạng thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tàu cá xa bờ đã được duy trì, cụ thể: Trạm bờ, Đài bờ (02 máy) được duy trì trực 24/24h tiếp nhận thông tin từ các tàu cá trong tỉnh phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn khi có bão, áp thấp nhiệt đới xẩy ra. Các máy thông tin trang bị trên tàu cá (88 máy), chủ tàu thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết qua các bản tin dự báo của các Đài Duyên hải, tình hình an ninh trật tự trên vùng biển sản xuất. Trước đây Trạm bờ đặt tại Chi cục Thủy sản, từ tháng 6/2019 đến nay do di chuyển địa điểm trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Tòa nhà Liên cơ quan số 3; tuy nhiên đơn vị tư vấn đã khảo sát các vị trí, lắp đặt tại khu vực này không đảm bảo kỹ thuật, nên Sở đã chỉ đạo Chi cục thủy sản báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý Trạm bờ theo hướng dừng hoạt động của Trạm bờ.

Hiện nay, tổng số tàu cá có chiều dàu lớn nhất từ 15 mét trở lên thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 237 tàu, đã lắp giám sát hành trình được 125 tàu đạt 52,7% trong đó: Tàu có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên là 22 tàu đã lắp đặt đạt 100%. Số tàu từ 15 mét đến dưới 24 mét là 103 tàu cá, đạt 47,9%.  Đồng thời, thường xuyên thống kê cập nhật số liệu tàu cá, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ các thông tin về tàu, rà soát, bổ sung và hoàn thiện dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo tuần, tháng trên phần mềm Cơ sở dữ liệu nghề cá Vnfishbase theo Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT báo cáo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đã cập nhật thông tin vào phần mềm Vnfishbasr 2.659/4.578 tàu cá.

Về công tác tuyên truyền: Tuyên truyền các quy định của Trung ương và của Tỉnh về quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định mới của Luật Thủy sản năm 2017, các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định được thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như: Đài phát thanh truyền hình, báo, hệ thống loa phóng thanh ở các xã, phường, thị trấn; xây dựng phóng sự, tin bài, pano, tờ rơi, băng ron, tổ chức các lớp tập huấn… Toàn tỉnh đã thực hiện tuyên truyền trực tiếp cho hơn 101.000 lượt ngư dân, đăng tải 1.273 tin bài, phóng sự trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh, cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin địa phương; in ấn, cấp phát 167.039 tờ rơi, xây dựng 04 pano, 1.130 áp phích, 4.000 bộ tài liệu; tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền, đối thoại cho hơn 4.418 ngư dân, 73 lớp tập huấn cho 3.408 người; in sao cung cấp 200 đĩa hình; 486 băng rôn, khẩu hiệu.

Định hướng hoạt động thời gian tới

Tiếp tục tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền chủ động tích cực về Luật Thủy sản 2017 và khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, nhằm nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật của chủ tàu, ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm đầy đủ các quy định về quản lý tàu cá, đánh dấu, kẻ vẽ số đăng ký theo quy định. Thường xuyên rà soát, thống kê cập nhật số liệu tàu cá theo chiều dài lớn nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ các thông tin về tàu thuyền, hoạt động khai thác, lao động, đăng ký cấp giấy phép khai thác thủy sản tàu cá… Yêu cầu, bắt buộc chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi phải lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình, bật thiết bị 24/24 giờ theo quy định. Ban hành quy trình xử lý thông tin giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng, trình UBND tỉnh Đề án thí điểm thành lập lực lượng Kiểm ngư cấp tỉnh, Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trong tình hình hiện nay.

Duy trì tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra bám biển 24/24h trên các ngư trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; bắt buộc chủ tàu khai thác xa bờ hoặc thuyền trưởng phải thực hiện ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác. Xử lý ở mức cao nhất đối với chủ tàu, thuyền trưởng với hành vi đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác, trong đó tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản vĩnh viễn; xử lý hình sự đối với chủ tàu, thuyền trưởng tái phạm; các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở nước ngoài. Tăng cường sự chủ động trong phát hiện, kịp thời có biện pháp xử lý tình trạng ngư dân du nhập, sử dụng ngư cụ, phương pháp khai thác mang tính hủy hoại môi trường, tận diệt nguồn lợi thủy sản.

Đầu tư hoàn thiện khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại cảng Cái Rồng huyện Vân Đồn, cảng Cô Tô huyện Cô Tô. Xây dựng bộ máy quản lý cảng cá đảm bảo đủ năng lực kiểm soát tàu cá ra vào cảng, thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản.

Duy trì tăng cường hoạt động của Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Lập danh sách các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời công bố danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức thực hiện việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

Tiếp tục rà soát tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, quy định trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản để kịp thời sửa đổi, bổ sung ban hành quy định mới cho phù hợp với thực tiễn và các quy định của Luật Thủy sản 2017. Triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án phát triển bền vững kinh tế thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 say khi Ban thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nghề cá giải trí trên địa bàn tỉnh và thí điểm thu lệ phí cấp phép hoạt động nghề cá giải trí; Tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu phương án đầu tư hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên trên địa bàn tỉnh. Bổ sung thêm một số khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản: (1) Khu bảo vệ nguồn lợi sá sùng gồm 05 khu, tại một số khu vực bãi triều huyện Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà; (2) Khoanh vùng 05 khu vực bảo vệ nguồn lợi ngán tại huyện Vân Đồn, Tiên Yên, thị xã Quảng Yên; (3) Khoanh vùng 03 khu vực bảo vệ nguồn lợi rươi, tại thị xã Đông Triều, Quảng Yên và thành phố Uông Bí.

Quy định trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các huyện, thị xã, thành phố; đặc biệt các địa phương không ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả tình trạng tàu cá đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; không kiểm soát được tàu cá đi khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại địa phương.

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đánh giá tác động, đề xuất cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong mùa sinh sản tập trung của các loài thủy sản ở khu vực ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Triển khai thực hiện Dự án điều tra nguồn lợi thủy sản ven bờ, vùng lộng tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở cho công tác quản lý; Dự án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác