Tổng sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm tăng 1,5% (07-08-2020)

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, sản lượng thủy sản tháng 7/2020 ước đạt 783 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó sản lượng khai thác đạt 345 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 438 nghìn tấn. Lũy kế từ đầu năm 2020, tổng sản lượng ước đạt 4.647 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 54,3% kế hoạch năm 2020, trong đó sản lượng khai thác 2.232 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 2.415 nghìn tấn.
Tổng sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm tăng 1,5%
Ảnh minh họa

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản nửa đầu tháng 7/2020 đạt 356 triệu USD. Lũy kế kim ngạch xuất khẩu là 3.964 triệu USD, bằng 99,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 39,6% kế hoạch (10 tỷ USD).

Về nuôi trồng thủy sản, diện tích nuôi tôm nước lợ đến ngày 20/7/2020 ước đạt 673.709 ha (bằng 95,1% so với cùng kỳ 2019) trong đó tôm sú là 610.681 ha (bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2019), tôm thẻ chân trắng là 62.699 ha (bằng 87,3% so với cùng kỳ 2019).

Sản lượng nuôi tôm nước lợ ước tính đến hết ngày 20/7/2020 đạt 421nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng tôm sú ước đạt 156 nghìn tấn bằng 101% so với cùng kỳ, tôm thẻ chân trắng đạt 265 nghìn tấn, bằng 108,9% so với cùng kỳ năm 2019

Đối với cá tra, lũy kế diện tích thả nuôi đến tháng 7/2020 đạt 4.616 ha bằng 95,3% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích thu hoạch đạt 1.788 ha, bằng 82,66% so với cùng kỳ. Lũy kế sản lượng ước đạt 725,5 nghìn tấn, bằng 89,7% so với cùng kỳ. Giá cá tra thương phẩm loại 1 hiện dao động ở mức 17.200-18.200 đồng/kg.

Về khai thác thủy sản, hiện nay đang trong thời gian vụ cá Nam 2020 nên ngư trường khai thác chính của ngư dân tập trung nhiều vào khai thác cá nổi tại vùng biển miền Trung khu về phía quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa với các nghề khai thác như chụp, vây hoặc câu. Thời tiết trên biển cơ bản ổn định, thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản. Cùng với giá dầu thấp nên ngư dân vẫn đang tích cực bám biển sản xuất ở tất cả các vùng biển để khai thác hải sản.

Giá bán các loại hải sản (trừ cá ngừ) tăng giá trở lại sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch covid 19, khôi phục trở lại bình thường. Các hoạt động kích cầu du lịch nội địa, du lịch biển đang thu hút rất đông khách du lịch trong nước đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ hải sản khai thác của ngư dân, hiệu quả sản xuất đạt khá.

Về công tác chỉ đạo điều hành, trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, Tổng cục đã phối hợp với các Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản  I, II, III tiến hành quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi và thông báo đến cơ quan quản lý địa phương và người nuôi. Phối hợp với chuyên gia tư vấn và IDH hoàn thiện phần mềm cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường để xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn cho các đơn vị và địa phương. Tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản”. Tổ chức các lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận cho cán bộ quản lý nuôi trồng thủy sản các tỉnh/thành phố về “Nghiệp vụ kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; kiểm tra điều kiện sản xuất và lấy mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Trong lĩnh vực khai thác thủy sản, Tổng cụcThủy sản đã tổ chức đoàn công tác tại các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An kiểm tra việc triển khai thực thi Luật Thủy sản 2017 trong tất cả các lĩnh vực tại 03 địa phương nói trên. Phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và PTNN) và các đơn vị liên quan tổ chức họp thẩm định sửa đổi Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT và trình Bộ ký công văn gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ đề nghị đăng tải xin ý kiến của nhân dân về dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đàm phán điều ước quốc tế mới về hợp tác nghề cá với Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ sau khi Hiệp định Hợp tác Nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam- Trung Quốc hoàn toàn hết hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020 và phối hợp tổ chức đàm phán với phía Trung Quốc theo kế hoạch 02 bên thống nhất.

Trong tháng 08 năm 2020, Tổng cục Thủy sản tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền hướng dẫn cho địa phương về vai trò công tác quan trắc môi trường và bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với các đơn vị bám sát tình hình thực tế dựa trên kết quả quan trắc kịp thời khuyến cáo, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi, thúc đẩy phát triển sản xuất trước diễn biến phức tạp thời tiết (giao mùa, mưa lũ…..), chất lượng môi trường ngày càng suy giảm, tình hình dịch bệnh.. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, nắm bắt cơ hội thị trường để phát triển sản xuất: Kiểm soát chất lượng vật tư thuỷ sản, con giống, các yêu cầu về an toàn thực phẩm; chỉ đạo các địa phương phối hợp với các doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường để thu mua, chế biến, hỗ trợ người nuôi; hợp tác liên kết chuỗi và thông tin thị trường đến người nuôi để tránh gây hoang mang và có kế hoạch thả giống phù hợp…

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác